Om oss/Styrelse

Eskilstunakretsen är ett samarbetsorgan för samtliga lokalföreningar inom Eskilstuna kommun av IOGT-NTO-rörelsen. Vi har olika aktiviteter och där samarbetar vi med NBV som är ett studieförbund som ägs av bland andra IOGT-NTO.

Gå gärna in och läs på NBV:s hemsida, klicka här!

Vår styrelse består av

Ordförande, Nils-Bertil Olofsson, tel/fax 016-51 80 35, mobil 070-920 4855, e-post em.olofsson@ebox@tninet.se

Kassör, Ingrid Johansson, tel 016-14 66 81, mobil 076-103 3109

Sekreterare,  Maud Netzel, tel 016-12 26 06, mobil 070-768 3091, e-post maud.netzel@telia.com

Ledamot,    Ida Karlsson

Ledamot,    Sonja Bengtsson 

Ledamot,    Tove Nilsson

Suppleant, Willy Qvist, tel 016-12 27 48

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00