Föreningar i Kretsen

Eskilstunakretsen inom IOGT-NTO innefattar följande lokalföreningar:

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00